امروز مایلم در مورد تجربه­ای موفق از بازاریابی بیمه با شما صحبت کنم. زمانی که کار بازاریابی بیمه را با یکی از چهار شرکت مطرح صنعت بیمه در آن سال­ها آغاز کردم برای فروش بیمۀ عمر ملاقاتی حضوری داشتم. در این ملاقات تلاش می­کردم شرایط بیمه­نامه را با دقت توضیح دهم. هر آنچه مشتری آیندۀ من مایل بود برایش توضیح دادم تا این که پرسشی از من پرسید که انقلابی در آیندۀ کاری و نگرش من به وجود آورد. با پاسخ مثبت به این پرسش مقاومت این مشتری شکسته شد و انگیزۀ وی برای خرید تحریک شد.

منبع : اکوبلاگیک تجربۀ موفق در فروش بیمۀ عمر
برچسب ها : بیمه ,فروش بیمۀ ,بازاریابی بیمه